YİĞİT GROUP

Sürdürülebilirliği iş yapma prensibi olarak benimseyerek, çevresel ve toplumsal etkileri en aza indirmeyi ve pozitif değişim yaratmayı taahhüt ederiz. Sürdürülebilirlik, kurum kültürümüzün temel bir unsuru olup, iş süreçlerimizin her aşamasında çevresel sorumluluk, etik uygulamalar ve toplumsal katkıyı gözetiriz.

sürdürülebilirlik

Çevre dostu bir yaklaşım benimsemek adına, enerji verimliliğini artırmak, atık üretimini azaltmak ve karbon ayak izimizi minimize etmek için sürekli çaba gösteririz. Ürün ve hizmetlerimizin tasarımından başlayarak, tedarik zincirimizin her aşamasında çevresel etkileri en aza indirmek ve doğal kaynakları korumak için sürdürülebilir malzeme ve iş süreçleri kullanırız.

Toplumla bütünleşik bir yaklaşım benimseyerek, sosyal sorumluluğumuzun bilincinde olarak çeşitli toplumsal projelerde yer alırız. Eğitim, sağlık, sosyal adalet ve benzeri konularda yerel topluluklarımıza destek sağlamak adına proaktif bir rol üstleniriz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI

AÇLIĞA SON

TEMİZ SU VE SANİTASYON

Yiğit Group, sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek, çevresel etkileri minimize eden projelerle yeşil ve yaşanabilir bir gelecek oluşturma konusunda öncü bir rol üstleniyor.